Z albumów rodzin Zamojszczyzny/recenzje

  • Kronika Tygodnia_Książka roku pochodzi z Zamościa
    Publikacja "Czar starej fotografii. Z albumów rodzin Zamojszczyzny" została Książką Roku 2018. Jej autorami są Robert Horbaczewski, redaktor naczelny "Kroniki Tygodnia" oraz Adam Gąsianowski fotoreporter współpracujący z naszą redakcją.


    Organizatorem konkursu Książka Roku 2018 była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Do konkursu zgłoszono 53. wydane w ubiegłym roku książki. "Czar starej fotografii. Z albumów rodzin Zamojszczyzny" została nagrodzona prestiżowym Wawrzynem Pawła Konrada w kategorii Lubelszczyzna wydawnictwa albumowe za wysoki poziom edytorski oraz wartość merytoryczną.

    Przeczytaj:
    Książką Roku pochodzi z Zamościa. Napisał ją redaktor naczelny Kroniki Tygodnia!