Autor

Dziennikarz, regionalista.
Urodzony 1975 roku. Pochodzi z Tyszowiec, mieszka w Lublinie.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach i Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie specjalność dziennikarstwo.
Debiutował w 1997 r. na łamach miesięcznika "Magazyn Kresowy". Współpracował z telewizją RTL7. Obecnie dziennikarz zamojskiej "Kroniki Tygodnia", dziennika "Rzeczpospolita", branżowego miesięcznika "Press" oraz e-dziennika "Presserwis".
Autor książek "W blasku świec" (2005), "Tu Szewce" (2009), "W cieniu kopuł" (2011), będących reporterskim zapisem rozmów z sędziwymi mieszkańcami Tyszowiec.
Współautor albumu "Czar starej fotografii. Z albumu rodzin z Zamojszczyzny" (2010).
Redaktor albumu "70 lat minęło. Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach 1944-2014" (2015)
Żona Renata, synowie Piotr i Tomasz.