O Autorze

Dziennikarz, regionalista.
Urodzony 1975 roku. Pochodzi z Tyszowiec, mieszka w Lublinie.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach i Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie specjalność dziennikarstwo.
Debiutował w 1997 r. na łamach miesięcznika "Magazyn Kresowy". Współpracował z telewizją RTL7. Dziennikarz zamojskiej "Kroniki Tygodnia", dziennika "Rzeczpospolita", branżowego miesięcznika "Press". Współpracownik wydawnictwa Wolters Kluwer, specjalizującego się w tematyce prawnej.
Autor książek "W blasku świec" (2005), "Tu Szewce" (2009), "W cieniu kopuł" (2011), będących reporterskim zapisem rozmów z sędziwymi mieszkańcami Tyszowiec. Współautor albumu "Czar starej fotografii. Z albumu rodzin z Zamojszczyzny" (2010), redaktor albumu "70 lat minęło. Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach 1944-2014".
Żona Renata, synowie Piotr i Tomasz.