Moje osiągnięcia

2019 - Album "Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny" (współautor Adam Gąsianowski) został "Książką roku 2018" i zdobył prestiżowy "Wawrzyn Pawła Konrada" w kategorii Lubelszczyzna wydawnictwa albumowe. Organizatorem kokursu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie .

2019 - główna nagrodę w konkursie „Lokalne media dla Niepodległej" na najlepszą publikację poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości. Nagrodzona publikacja to reportaż  "Szubert z pierwszej kadrowej".

2018 - współautor publikacji "Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyny" część druga

2017 - współautor albumu "Czar starej fotografii w obiektywie Teofila 
Jaśkiewicza z Harasiuk"

2016- autor albumu "Biłgoraj" (tekst) Jerzy Cabaj (foto)

2015
- redaktor albumu "70 lat minęło. Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach 1944-2014".

2013 - współautor książki „Prawo medyczne w praktyce"

2011 - autor książki "W cieniu kopuł - opowieści tyszowieckie"

2010 - współautor albumu "Czar starej fotografii. Z albumu rodzin z Zamojszczyzny"

2009 - autor książki "Tu Szewce - opowieści tyszowieckie"

2005 - debiut książkowy "W blasku świec - opowieści tyszowieckie"
           Laureat Konkursu im. Mirosława Dereckiego organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

2004 - wyróżnienie honorowe Konkursu im. Mirosława Dereckiego organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oddział w Lublinie

2003 - wyrożnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie prasowym "Żyje z SM i.." za reportaż  
            "Chustka druga ręka"

2002 - Laureat i zdobywca III nagrody Konkursu im. Mirosława Dereckiego organizowanego przez
         Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oddział w Lublinie

2000- laureat „Lubelskiej Nagrody Młodych" przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy
          Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Lublinie