W cieniu kopuł/Recenzje

 • Bibliotekarz Lubelski 2011
  Autor przygotował do druku książkę na podstawie gromadzonych przez prawie dziesięć lat wspomnień tyszowieckich seniorów. Publikacja to trzecie wydawctwo Roberta Horbaczewskiego ukazujące jego rodzinne Tyszowce i kolejna część cyklu „Opowieści tyszowieckie".

  Podobnie jak dwie poprzednie - W blasku świec i Tu Szewce - stanowi reporterski zapis relacji pokolenia, które przeżyło II wojnę światową.
  W cieniu kopuł to historia o dawnych Tyszowcach. Lektura wprowadza czytelnika w atmosferę 1938 r., kiedy rozpoczęto akcję rewindykacyjno-polonizacyjną, a pierwszym jej etapem było burzenie cerkwi - symbolu wielokulturowości Tyszowiec. Następnie autor opisuje wojenne losy miasteczka i życie codzienne pod okupacją niemiecką. Cytuje wspomnienia mieszkańców, ich konflikty i dramaty, które rozgrywały się pomiędzy wyznawcami trzech religii. Swoją opowieść kończy w 1958 r., kiedy zburzono ostatnią w Tyszowcach cerkiew.
  Dodatkowym walorem publikacji jest materiał ilustracyjny, pochodzący z domowych archiwów mieszkańców. Każda fotografia została zaopatrzona w krótką notatkę wyjaśniającą.
  Na końcu zamieszczono bibliografię zawierającą: źródła archiwalne, drukowane, niepublikowane, artykuły prasowe oraz relacje ustne.
  Książką zainteresują się nie tylko ludzie nauki, ale także regionaliści, młodzież szkolna.

  Horbaczewski Robert. W cieniu kopuł : opowieści tyszowieckie. – Lublin

  Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2011. – 196, [2] s. :il. ; 24 cm

     Bibliogr. s.191-196

     ISBN978-83-7270-917-2