2020-10-19
  Tyszowce Najstarsze nagrobki

  • Rodowód tyszowieckiego cmentarza sięga I poł. XIX wieku. W chwili założenia był użytkowany przez ludność obu obrządków katolickich. Po 1875 roku korzystali z niego także prawosławni. W najstarszej części cmentarza pochówki wszystkich trzech obrządków znajdują się obok siebie. Niestety tych najstarszych grobów jest coraz mniej. Oto nagrobki które udało mi się spisać
    http://roberthorbaczewski.pl/aktualnosc57,5,18,najstarsze-groby-cmentarza-w-tyszowcach-.html