2012-11-08
  Najstarsze groby cmentarza w Tyszowcach

 • Rodowód tyszowieckiego cmentarza sięga I poł. XIX wieku. W chwili założenia był użytkowany przez ludność obu obrządków katolickich. Po 1875 roku korzystali z niego także prawosławni. W najstarszej części cmentarza pochówki wszystkich trzech obrządków znajdują się obok siebie. Tych najstarszych grobów jest coraz mniej.

  Oto najstarsze pochówki, które udało mi się spisać (zachowano oryginalną pisownię, stan na 1 listopada 2012 r.) 

  1827 - Jużak Agnieszka z Sendeckich
  1828 - Bronisława z Cybulskich Kuczaj żyła l. 20
  1849 - Dobrzelewski Józef żył l. 49
  1867 - Żelawski Ignacy żył l. 43
  - Żelawska Julia żyła l. 42
  1876 - Koskowska z Jasieńskich Pelagia żyła l.49
  1878 - Dutkiewicz Leonard żył l. 59
  1879 - dr Gustaw Grzybowski żył l. 46
  1885 - Grabowski Juzef żył l. 55
  1888 - Kapuścińska Maria żyła l. 78
  1890 - Wójcik Józef żył l. 68
  - Podobiński Aleksander żył l. 32 (grób wspólny z Józefem, żył l.5 zm. 1896)
  1891 - Jaremczuk Juzef żył l. 48 (grób wspólny z Franciszką)
  - Żukowski Piotr żył l. 20
  1893 - Pilius Tomasz żył l. 56
  - Głogowski Alojzy żył l. 21
  - Żukowska Katarzyna żyła l. 10
  1895 - Gutko Maria Andrzejewa
  1896 - Podgurska Rozalia żyła l. 73
  - Janowski Jan i żona jego Maryanna z Grzybowskich żyła l. 65
  - Wójcik Józef żył l. 68
  1897 - Kość Tatiana
  - Klementyna z Żywickich Białkowska żyła l. 20
  1898 - Głogowski Józef żył l. 59
  - Kalmuk Iwan
  - Kalmuk Jan żył l. 33
  1899 - Koskowski Henryk żył l. 67
  - Karolina Morawska z Suskich żyła l. 25
  - Karabin Foma żył l. 2
  - Kraś Fiodor żył l. 50
  - Żukowska Anna żyła l. 28
  - Rozalia z Dębowskich Pomaska żyła l. 80
  - Piotrowski Gabryel żył 7 miesięcy 
  - Stelmaszczuk Jan żył l. 59
  - Józef Iwanow Pasnnato żył l. 24
  - Wołosznik Julia z Temperowiczów żyła l. 37
  1900 -Panas Maria żyła l. 9
  - Zabawski Nikołaj żył l. 65
  - Kilarska Kazimiera
  - Machometa Maria
  1901 - Kozłowski Foma żył l. 48 (organista parafii)
  1902 - Piotr Lubarskij
  - Włodarska z Pobieskich Teofila żyła l. 49
  - Kornas Jan żył l. 67
  - Hubicki Jan żył l. 80
  - Stelmaszczuk Magdalena żyła l. 63
  1903 - Panas Franciszka żyła l. 84 
  - Gudko (Hudko) Maria
  1904 - Dudziński Jan żył l. 52
  - Jakuba Józef żył l. 64
  - Kościołko Rozalia żyła l. 80
  1906 - Kozłowska Anna żyła l. 59
  - Białosiewicz Katarzyna żyła l. 52
  - Maliszewski Zachariasz żył l. 50
  1905 - Jankowski Jan żył l.? i żego zona Marianna z Grzybowskich
  1907 - Zienczuk Anna
  - Kutacz Katarzyna
  - Dudziński Wojciech żył l. 82
  - Kalmuk Anna z domu Machometa żyła l. 41
  1908 - Zienczuk Maria żyła l. 34
  - Barczuk Marianna żyła l. 80
  - Dobrowolski Onufry żył l. 58
  1909 - Lidriewow Elena
  - Maliszewcy Katarzyna i Józef
  - Kościołkowa Katarzyna z Wołajeckich (?) żyła l. 51
  - Maliszewski Tadzio żył 1 rok i 10 miesięcy
  - Kornas Aleksander żył l. 18
  1910 - Gresiuk Symeon żył l. 55
  - Dudziński Adam żył l. 20
  - Maliszewska Marianna żyła l. 84
  - Dudziński Adam żył l. 20
  - Okarski Marcin żył l. 76
  1911 - Jakubiak Leonard żył l. 80
  1912 - Trochimowicz Maria
  - Aleksandra Nikołajewa Rudniewa
  - Magdalena z Waszczuków Konstantynowicz żyła l. 24
  - Jezeluk Anna żyła l. 14
  1915  - Zarębska Maria żyła l. 60
  1919 - Semen Antonowicz Iwiński
  - Julia z Parnickich Ryszkowska żyła l. 60

  Ps. Kulturę ludzi poznaje się po ich szacunku do zmarłych. Niestety. Część starych nagrobków szczególnie z części prawosławnej, ale i nie tylko została zniszczona. Nowe, coraz większe grobowce zajmują miejsce tych starych, nierzadko o zabytkowym charakterze. Zapomniane groby, zapomnianych ludzi odchodzą w zapomnienie. Może warto je odszukać i zatrzymać się na chwilę.

  Opracował Robert Horbaczewski