2018-09-03
  Izba pamięci Liceum

  • W budynku Szkoły Podstawowej w Tyszowcach powstała izba tradycji miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. W jednej z sal zgromadzono przedmioty dokumentujące 74-letnią spuściznę szkoły, która z końcem sierpnia 2018 roku została zlikwidowana.
    Tyszowieckie liceum, początkowo jako prywatne gimnazjum, istniało od 1944 roku. Było jedną z pierwszych szkół średnich w regionie. Przez 74 lata szkoła wykształciła ponad 3,5 tysiąca absolwentów.
    Z inicjatywy Agnieszki Podgórskiej, ostatniej dyrektor LO w Tyszowcach, nauczycieli i absolwentów szkoły, w pomieszczeniu, gdzie do tej pory mieściło się archiwum szkoły, zorganizowano izbę pamięci. W salce zgromadzono tablice z wizerunkami maturzystów, puchary i dyplomy zdobyte przez licealistów. Tam też stanął posąg patrona szkoły, sztandar, przeróżne pamiątki związane z zjazdami absolwentów, archiwalne zdjęcia. Wśród eksponatów jest m.in. tablica fundacyjna internatu z września 1964 roku odnaleziona w parku przyszkolnym oraz sztandar drużyny harcerskiej im. Bohaterów Westerplatte, odnaleziony na strychu szkoły. Kroniki szkolne przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Zamościu.


    Zapraszam do wirtualnej podróży:


    Jeśli ktoś jest zaintersowany historią liceum polecam ksiązkę: