2017-03-07
  Rok 1961 _Tyszowieckie dzwony

 • Imię moje Leonard: Oziębłych będę zagrzewał. Imię moje Piotr: Ty jesteś opoką. Imię moje Władysław: Jam jest Pasterz Dobry.


  Dzwony Tyszowce_Horbaczewski

  Poświęcenie dzwonów 18 czerwca 1961 r.

  Dzwon 1

  Imię moje Leonard
  Oziębłych będą zagrzewał, błogosławieństwo i pokój będę wydzwaniał wszystkim, którzy Boga miłują. Dzwon ten ufundowali parafianie Tyszowieccy za staraniem miejscowego Proboszcza Roku Pańskiego 1960. Za pontyfikatu Papieża Jana XXIII, za Ordynariusza Diecezji Lubelskiej J.E. ks. bp Piotra Kałwy, Proboszcza i Dziekana ks. Kan. Władysława Tarkowskiego i Wikariusza ks. Czesława Zyskowskiego.

  Dzwon 2
  Imię moje Piotr
  Piotrze Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbudują Kościoł mój. W Roku Pańskim 1960, w okresie Wielkiej Nowenny przed 1000 leciem Chrztu Polski - parafianie Tyszowieccy ślubowali wierność Kościołowi i Jego pasterzom.


  Dzwon 3
  Imię moje Władysław
  Jam jest Pasterz Dobry, Dobry Pasterz oddaje duszę swą za owce swoje. Wzywać będę do modlitwy, pracy i pokuty. Rok Pański 1960.


  Na dzwonach, ludwisarnia Jana Felczyńskiego z Przemyśla wykonała także napisy: „W Roku Pańskim 1960 parafia Tyszowce liczyła 4.215 dusz. Do parafii należały miejscowości: Kol. Kaliwy, wieś i kol. Klątwy, wieś i kol. Mikulin, kol. Nowinki, wieś Podbór, wieś i kol. Przewale, wieś Zielone, wieś Wojciechówka, osada Tyszowce z dzielnicami : Dębina, Jurydyka, Zamłynie i Majdan".


  Konsekracji dzwonów dokonał ks. bp Piotr Kałwa 18 czerwca 1961