2013-10-21
  Zapomniane nazwy Tyszowiec

 • Aleja miłości, kuprowatki,zaręba, krynica. Te nazwy pól, łąk i miejsc tyszowieckich odchodzą już w zapomnienie. Jeśli Państwo dysponują nazwami innych miejsc, posiadają dokładniejsze dane odnośnie tych opisanych przez mnie, proszę o kontakt: info@roberthorbaczewski.pl

  Aleja miłości
  - tak nazywała się po wojnie grobla na Zamłyniu. Z Tyszowcami połączona była długim drewnianym mostem. Krańce grobli obsadzone były lipami. Było to ulubione miejsce spotkań i schadzek zakochanych.

  Biała toń - kąpielisko koło targowicy.

  Bródek  - tak nazywa się rów przebiegający przez Zamłynie, Podbór i wpadający do rzeki Huczwy

  Brzozowiec las  -

  Dąbrowa pastwiska
  - okolice obecnego kopca upamiętniającegopoległych powstańców styczniowych. Na  podstawie tabeli uwłaszczeniowej z1868 r. mieszkańcy Tyszowiec mieli prawo do wypasania na tym pastwisku 115 sztuk bydła i 73 sztuk koni. Poprawka z 1909 r. zabraniała Żydom wypasu tam bydła.

  Dębowiec - las po zachodniej stronie rzeki, dawnej należący do sołectwa Zamłynie. W okresie międzywojennym tam odbywały się wieczorne imprezy z orkiestrą z okazji np. "sobótek". 

  Gradziuk - łąki położone nad Huczwą, na tzw. błotach od strony Czermna

  Goździak/Gwoździak  - las

  Jurydyka - dawniej była to enklawa znajdująca się na gruntach miejskich, niepodlegająca władzom miejskim i miejskiemu sądownictwu. W Tyszowcach jurydyka należała do kościoła rzymskokatolickiego.Tu swobodnie mogli działać tzw. szewcy partacze nie należący do cechu szewskiego.

  Kalinowiec rów- tak nazywał się rów przebiegający od Przewala, przez łąki na Zamłyniu znajdujace się po południowej stronie szosy, aż do odnogi rzeki Huczwy.

  Kalinowszczyzna -


  Kąty - część Klątw, zaczynająca się od kładki na Huczwie do łuku drogi.

  Kozi Róg -
  zakręt Huczwy, tuż przy obecnej tamie. W czasach międzywojennych w pobliżu znajdowała się rzeźnia żydowska.

  Krasne - łąki między Zamłyniem a Klątwami. Ponoć były to najlepsze łąki w okolicy. Według legendy nazwa wzięła się od krwi którymi spłynęła pokryta śniegiem ziemia, kiedy w grudniu 1655 r. doszło tam do potyczki między oddziałem szwedzkim, a konfederatami (źródła historyczne milczą o takim boju).

  Krynica
  - część Tyszowiec na tzw. Majdanie za kościołem. Przed wojną biły tam źródła. Źródła na Krynicy były ulubionym miejsce sobotnich spacerów tyszowieckich Żydów.

  Księża rzeczka - rów przecinający groblę na Zamłyniu

  Kuprowatka - pola i łąki znajdujące się dziś na skrzyżowaniu dróg Tyszowce-Zamość-Tomaszów, obok  stacji paliw przy wjeździe na Przewale od strony Tyszowiec

  Maksajka - podmokłe tereny między Kaliwami, Kolonią Czartowiec a Mikulinem

  Majdan - coraz rzadziej używana nazwa części Tyszowiec wzdłuż obecnej ul. Kościelnej.

  Muchawka wygon
    - taka nazwa pojawia się w tabeli likwidacyjnej, po akcie uwłaszczenia chłopów tyszowieckiech w latach 1868-1872

  Niwka -  malutkie pola na Wojeciechówce. Były to jakieś ogonki gruntu po nadaniach. Mówiło się też "uczastek na uczastku". W moim pojęciu było to to samo co niwka, tylko w języku Rusinów.                   (informacje nadesłał Jan Zieńczuk)

  Niwa Zabłotczyzna  - od rowu Bródek do lasu i od Podboru do gospodarstwa państwa Torbów

  Oboły - okolice grobli

  Okupisko - teren dawnego kirkutu żydowskiego, czyli cmentarza. Dziś znajduje się tam przedszkole gminne i ośrodek zdrowia.

  Ostrów
  - najstrasza cześć  Tyszowiec, niegdyś wyspa otoczona rozlewiskiem rzeki Huczwy. Tak nazywano część Tyszowiec znaną dziś jako Jurydyka.

  Ostrówki - poletka położone na wschód od Tyszowiec w kierunku Nabroża. Były krótkie i wąskie, bo otaczały tzw.pańskie pola

  Pański łan - miejsce idąc w stronę Mikulina. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdował się tam kopiec w którym pochowano zwłoki Petlurowców zabitych w 1920 r.   

  Pański Sad - teren położony po południowej stronie obecnej ulicy Kościelnej, zaczynający się za posesją Rutkowskich do plebani. Jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdował się tam dorodny sad, głównie jabłkowy dzierżawiony przez tyszowieckich Żydów. Właścicielem sadu była rodzina Głogowskich - ostatni prywatni właściciele Tyszowiec. W Pańskim Sadzie była oficyna dworska oraz fragment parku wraz z miejsce na ujeżdżalnie konie. Po II wojnie światowej Głogowscy działki rozparcelowani i sprzedali z przeznaczeniem na działki budowlane.

  Piaski - okolice obecnego Domu Pomocy Społecznej

  Popówka/pupówka 
  - tak nazywano w Tyszowcach place po dawnych cerkwiach na Zamłyniu-Kątek oraz na Dębinie na skrzyżowaniu Hrubieszów-Tuczapy.       
  (informacje nadesłał Jan Zieńczuk)

  Radeckie - pastwiska znajdujące się przed Zielonym, należące do sołectwa Zamłynie.

  Ruciska - ???

  Siedlec - łąki na "błotach" nad Huczwą

  Uroczysko Końskie - nazwa taka pojawia się w jednym z dokumentów w XIX w.

  Werechowatka -

  Wojtowszczyzna/Wojtuszczyzna -  pola położone w kierunku Tuczap w okolicach Lipowca.

  Zagroda - za rowem Brudek między Zamłyniem, a Wojciechówką, na zachód od obecnej szosy łączącej te miejscowości. Ze względu na dobrą i wilgotną glebę sadzono tam przed wojną, a także do połowy lat 50-tych kapustę.

  Za ławą - miejsce, gdzie położony jest stadion sportowy w Tyszowcach.

  Zaręba - pola za Zamłyniem w stronę Przewala, po prawej stronie szosy jadąc od miasta, na wysokości  drugiego słupa wysokiego napięcia.


  Opracował: © Robert Horbaczewski