2018-09-19
  Nowa książka Z albumów rodzin Zamojszczyzny

  • Spotkanie promujące publikację
    Piątek 21 września, godz. 16.30

    Restauracja Padwa przy Rynku Wielkim w Zamościu

    Serdecznie zapraszam

    Czar starej fotografii z albumów rodzin Zamojszczyzny