2015-10-23
  Znak szewca Tybulczuka

  • ”  Tadeusz Tybulczuk był szewcem butów prostych zwanych „tyszowiakami". Szewcem cechowym. Posiadał swój znak. Rysował go zawsze na podeszwie butów, które opuszczały jego warsztat.


    zapraszam do zapoznania się z tekstem

    http://roberthorbaczewski.pl/aktualnosc86,5,,znak-szewca-tybulczuka.html

    i skomentowania go na moim facebooku

    Robert Horbaczewski opowieści Tyszowieckie